Ritam tvoga dodira

Next pageArchive

"Tata je imao običaj reći da je apsolutna sreća nešto imaginirano, nestvarno, te da sreća ne bi ni bila sreća ako bismo je dosegnuli."

- (via tanya2good)

(Source: odnakitajenosilajedinooci, via na-pola-puta)